Behandlingstilbud

Vi tilbyr alle typer tannbehandling. Vi har et nært samarbeid med spesialister på ulike områder. Vi henviser til disse ved behov. Vi har direkte oppgjørsavtale med HELFO. Dersom du har krav på refusjon fra HELFO, betaler du kun egenandelen til oss. Vi kan gi deg oversikt over hvilke typer behandlinger som HELFO dekker. Ønsker du mer informasjon om stønad til tannbehandling kan vi gi deg veiledning. Vi tilbyr alle typer tannbehandling. Vi har et nært samarbeid med spesialister på ulike områder. Vi henviser til disse ved behov.

Vi har direkte oppgjørsavtale med HELFO. Dersom du har krav på refusjon fra HELFO, betaler du kun egenandelen til oss. Vi kan gi deg oversikt over hvilke typer behandlinger som HELFO dekker. Ønsker du mer informasjon om stønad til tannbehandling kan vi gi deg veiledning.

Vi anbefaler deg regelmessige tannhelsekontroller. God munnhygiene er viktig også for din generelle helsetilstand. Derfor sørger vi for å gi deg regelmessige innkallinger i samsvar med det du ønsker. Passer ikke timene er det viktig at du kontakter oss så snart som mulig for å finne et nytt tidspunkt. Dersom du har spesielle ønsker ber vi deg si fra om dette. Spør oss om tilbud dersom du har et stort behandlingsbehov og ønsker rehabilitering av tannsettet ditt. Vi vil så langt det er mulig ta hensyn til hva som passer deg best, og hva som er mulig for oss å etterkomme rent økonomisk. Vi legger vekt på å gi deg god orientering og gi deg en helhetlig ivaretakelse og et mest mulig behagelig og godt tannlegebesøk.

Spør tannpleier eller oss om eventuelle opplegg for forebyggende tannhelse. Dette gjelder også dersom du ønsker hyppigere kontroller og/eller tannrens med puss.

Vi har selvsagt også betalingsterminal, og foretrekker at du bruker betalingskort når du har vært hos oss.