Priser

Her er noen priser på utvalgte behandlingstyper. Prisene er oppdatert per 1. januar 2018:

Takst nr. Arbeidets art: Takst
001 Undersøkelse + 2 røngten (BTW) + rens og puss Kr 990,-
001 Akutt pasient – undersøkelse (Tillegg for bilder og andre gjøremål.) Kr 400,- (grunnpris pr 15 min.) + tillegg (rtg..)
004 – 005 Kontroll etter kirurgi, perio med mer (pr 15 min.) Kr 300,- + ev. HELFO refusjon
006 Lokal og regional anestesi Kr 150,-
014 Ikke møtt (hvis avbestilt mindre enn ett døgn før) Kr 600,- pr. ½ time
101 Forebyggende behandling (ikke perio) / kostnadsoverslag / annen ikke benevnt behandling Kr 1.932,- pr time. (planlegging med pasient: Gratis.)
201 Preparering og fylling av 1 flate Kr 790,- 1)
202 Preparering og fylling av 2 flater Kr 1.290,- 1)
203 a Preparering og fylling av 3 flater Kr 1.490,- 1)
203 b Preparering og fylling av 4 eller 5 flater Kr 1.590,- 1)
204 Midlertidig fylling Kr 475,-
210 Rotfylling av tann med 1 kanal Kr 3.780,.-
211 Rotfylling av tann med 2 kanaler Kr 4.150,-
212 Rotfylling av tann med 3 – 4 kanaler Kr 5.245,-
301 – 303 Gullinnlegg og skallfacetter 1 – 3 flater Kr 4.200,- 2)
304 Krone eller bropillar i metall – kjeram (porselen) / i helkjeram (uten metallkjerne) Kr 4.290,- / 5.290,- 2)
305 Resementering krone / bro Kr 900,- – 1.800,-
306 Konus (stift) (Gull eller plast) Kr 1.510,- 2)
307 Mellomledd eller ekstensjonsledd i metall – kjeram / i helkjeram (uten metallkjerne) Kr 3.900,- / 4.300,- 2)
310 Helprotese oppe eller nede Kr 6.350,- 2)
311 Helsett (helprotese både oppe og nede) Kr 11.950,- 2)
312 Delprotese støpt skjelett / enkel trådklammer Kr 6.350,- / 7.350,- 2)
313 Rebasering (foring) eller acrylskift (skifte basis) Kr 1.330,- 2)
401 Enkel trekking av tann eller tannrot / komplisert Kr 930,-
402 Enkel trekking av ytterligere en tann eller rot Kr 460,-
403 – 409 Kirurgiske inngrep Helfotakst + kr 450,- 3)
501 Periobehandling (tannkjøttsbehandling) Helfotakst + kr 550,- 3)
502 Tillegg ved kirurgi som del av periobehandling Helfotakst + kr 450,- 3)
702 Modeller ved planlegging av behandling eller mokking (oppbygging av tannsett) Kr 330,- eventuelt fratrekk av Helfotakst 2)
704 Pasientbilde Helfotakst + kr 60,-
705 Biteskinne eller tannbeskytter Kr 1.750,- + teknutg. – eventuell Helfotakst 3)
802 Ekstra røntgenbilder ut over det som tas ved ordinær behandling. Kr 125,-
804 Panoramarøtgen Kr 590,-
Bleking av tenner pr. kjeve: Skinne + 3 ampuller gel) Hjemmebleking. Kr 2.100,-
Faktura / purring Kr 50,- / + kr 70,- ved purring

1) Taksten gjelder normale fylling (ca. 70 % av tilfellene). Ved lette fyllinger gis noe rabatt. Ved vanskelige fyllinger kan det være et påslag.
2) Tannteknikerutgifter kommer i tillegg.
3) Helfotaksten er utgangspunktet for refusjonsbeløpet fra Helfo.